Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách nói miễn phí + kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ – Thiên Hạ Bá Xướng | MC Nguyễn Thành

 • Title: Playlist type

  Type: HTML

  Description: Description details.

 • Title: Playlist type

  Type: HTML

  Description: Description details.

 • Title: Playlist type

  Type: HTML

  Description: Description details.

 • Truyện audio: Địa Mộ - Thầy tàu ly kỳ truyện quyển 4

  MC Đình Soạn - diễn đọc

  Trang Chia Sẻ: Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thú vị

 • Tập 01 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 02 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 03 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 04 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 05 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 06 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 07 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 08 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 09 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 10 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 11 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 12 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 13 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 14 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 15 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 16 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 17 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 19 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 18 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 20 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 21 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 22 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 23 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 24 - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

 • Tập 25 End - Địa Mộ tác giả Trường Lê | MC Đình Soạn

Cảm ơn bạn đã ghé Kênh Sách Nói & Chúc bạn có những giây phút Thư giãn!


Mô tả

Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ – Thiên Hạ Bá Xướng


Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ. Thiên hạ bá xướng tiếp tục giảng thuật “Bốn thần đấu ba yêu” hệ liệt bên trong liên quan tới Thôi lão đạo cố sự.

Truyện Ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Mp3 Full - Thiên Hạ Bá Xướng [kenhsachnoi.com]
Truyện Ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Mp3 Full – Thiên Hạ Bá Xướng [kenhsachnoi.com]
“Bốn thần đấu ba yêu” hệ liệt kế hoạch bao quát « Thôi lão đạo bắt yêu: Ban đêm xông vào đổng phi mộ phần »(hệ liệt 1) « Thôi lão đạo truyền kỳ: Ba dò xét hang không đáy »(hệ liệt 2) « Hỏa Thần: Chín sông long xà »(hệ liệt 3) « Hỏa Thần 2 »(hệ liệt 4) bốn bộ trưởng thiên tiểu thuyết, Hỏa Thần, thần sông, Thôi lão nói, đậu chiếm rồng bốn vị kỳ nhân sẽ tại trong sách trí đấu ba yêu.

Trong sách không chỉ có giảng thuật Thôi lão đạo kiếp trước kiếp này, càng vạch trần “Ba yêu” tồn tại.”Ba yêu” cùng “Bốn thần” có gì nguồn gốc? Bốn vị kỳ nhân phải chăng có thể trong sách liên thủ diệt trừ ba yêu? Kính thỉnh trong sách tìm kiếm đáp án.
Truyền thuyết kể rằng Thiên Tân vệ có Tứ Đại Kỳ Nhân, bao gồm: Vô bảo bất thức- Đậu Chiêm Long, Hàng yêu bắt quái Thôi Lão Đạo, Phá án vô số Quách Đắc Hữu, Truy hung nã tặc Lưu Hoành Thuận.

Mấy vị này ai cũng có biệt tài, trong đó Thôi Lão Đạo là người nổi trội nhất. Ông ta tinh thông ngũ hành đạo thuật, bản lĩnh dời non lấp bể, xẻ dọc Côn Sơn tìm ngọc thạch, nhìn thấu biển sâu kiếm cá-rồng, thần châm hạ xuống an thiên hạ, miệng sắt mở ra định thái bình. Nếu bạn muốn tìm hiểu những câu chuyện ly kỳ ma quái từ thời xa xưa của Thiên Tân Vệ, xin hãy đón xem bộ truyện “Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ – Ba Lần Thăm Động Không Đáy”!

Vương Bảo Nhi tụ tài, Hoàng lão thái tác quái, Rết tinh náo Trường An! Một đoạn truyền kỳ hàng yêu phục ma đang chờ bạn khám phá!


Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng Full
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng MP3
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng AUDIO
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng Sách nói
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng nghe đọc
MP3 Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng
SÁCH NÓI Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng
AUDIO Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng
Nghe đọc Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng
Tải Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng
Tải miễn phí Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng pdf
Tải Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng pdf
Tải Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng epub
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng full bộ
đọc Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng
nghe Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng
mp3 Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng
sách nói Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng mp3
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Thiên Hạ Bá Xướng full
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành Full
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành MP3
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành AUDIO
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành Sách nói
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành nghe đọc
MP3 Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành
SÁCH NÓI Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành
AUDIO Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành
Nghe đọc Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành
Tải Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành
Tải miễn phí Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành pdf
Tải Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành pdf
Tải Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành epub
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành full bộ
đọc Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành
nghe Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành
mp3 Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành
sách nói Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành mp3
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MC Nguyễn Thành full
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Full
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ MP3
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ AUDIO
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ Sách nói
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ nghe đọc
MP3 Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ
SÁCH NÓI Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ
AUDIO Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ
Nghe đọc Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ
Tải Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ
Tải miễn phí Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ pdf
Tải Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ pdf
Tải Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ epub
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ full bộ
đọc Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ
nghe Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ
mp3 Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ
sách nói Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ mp3
Truyện ma Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ full


 

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 1 Average: 5]
Đánh giá (0)

Đánh giá

There are no reviews yet

Add a review
You must be logged in to post a review Log In
Dark mode