Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách nói miễn phí + kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Sống 10 Điều Lành – Trưởng lão Thích Thông Lạc

  • Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi - Thích Nhất Hạnh | MC Huy Hồ (KenhSachNoi.Com)

Cảm ơn bạn đã ghé Kênh Sách Nói & Chúc bạn có những giây phút Thư giãn!


Mô tả

Sống 10 Điều Lành – Trưởng lão Thích Thông Lạc


Sống 10 Điều Lành là phải rèn luyện con người trở thành những người tốt đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội hiện nay và mai sau. Sống Mười Điều Lành sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh. Ai sống với mười điều lành, mười điều lành là mình, mình là mười điều lành, thì nơi tâm hiện tiền nguồn giải thoát, bấy giờ trên đường về xứ Phật chúng ta mới thật sự tự vươn cánh chim bằng thênh thang bay vút tận trời xa.

Mp3 Sách Phật Giáo Sống 10 Điều Lành - Thích Thông Lạc Full - [kenhsachnoi.com]
Mp3 Sách Phật Giáo Sống 10 Điều Lành – Thích Thông Lạc Full – [kenhsachnoi.com]

Trong kinh 10 điều lành ghi rõ: “Người nào muốn thoát khỏi thân bệnh, không bị tai nạn, và cầu mong cho gia đình được đầm ấm, yên vui, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, sống trong tình nghĩa yêu thương mặn nồng, tràn đầy hạnh phúc thì hãy sống trong 10 điều lành”.

Ðức Phật ngày xưa dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không cứu khổ các con được”. Lời dạy như vậy mà chúng ta còn cầu khấn van xin thì thử hỏi quý vị có phải là phật tử hay không? Hay là những tín đồ của một tôn giáo nào?

Theo trưởng lão Thích Thông Lạc, đức Phật có câu: “Nghiệp lành thoát các phược” (nghiệp lành thì thoát khỏi phiền não chướng ngại). Con người hãy hiểu rõ thân bệnh của mình đều từ ác nghiệp tạo ra. Nếu làm theo và sống trong 10 điều lành thì gia đình ấm yên, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, tràn đầy hạnh phúc.

Lời dạy này không dối người, chỉ có những người sống quen trong 10 điều ác nên không đủ lòng tin. Vì thế, họ không sống trong 10 điều lành này nên phải chịu mọi sự khổ đau không bao giờ dứt.

Ðức Phật ngày xưa dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không cứu khổ các con được”

Vậy 10 điều lành này là gì? 10 điều lành này là mười điều sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh.

Làm người ai ai cũng cần phải thông hiểu 10 điều lành và còn phải luôn luôn áp dụng nó vào cuộc sống hằng ngày của mình như ăn cơm, uống nước thì cuộc sống mới được bình an, vô sự.

Ai cũng biết con người không ăn cơm uống nước thì không thể sống được. Cho nên, con người muốn không còn bệnh tật hay những tai nạn thì mười điều lành này phải sống như ăn cơm và uống nước. Khi biết pháp sống không còn đau khổ mà không áp dụng vào đời sống thì thà chết còn sướng hơn sống trong đau khổ. Chúng ta là những người có phước báu lớn nên mới gặp phương pháp 10 điều lành!

Muốn thoát khỏi bệnh tật, tai nạn khổ đau thì không có phương pháp nào hay hơn bằng phương pháp sống với 10 điều lành. Sống với 10 điều lành thì phải thực hiện ba chỗ trên thân của chúng ta. Ðó là thân, khẩu, ý. Lòng từ bi của đức Phật mong muốn con người thoát ra mọi sự khổ đau, vì thế Ngài mới dạy chúng ta sống trong 10 điều lành này mới cứu chúng ta thoát khỏi tất cả bệnh tật, tai ương, nạn khổ, chớ không có một vị thánh, thần nào cứu chúng ta thoát khổ được. Cho nên, khi có bệnh tật hay tai nạn khổ đau mà đến lạy lễ cầu chư Phật, chư Bồ tát, chư thánh, chư thần từ bi cứu khổ, cứu nạn thì những hành động cầu xin này là những hành động mê tín, di đoan, lạc hậu, mù quáng.

(1) Thân có ba việc làm lành:

– Không sát sanh

– Không trộm cắp

– Không tà dâm

(2) Khẩu có bốn việc làm lành:

– Không nói dối

– Không nói thêu dệt

– Không nói lật lọng (nói lưỡi đôi chiều)

– Không nói lời hung ác

(3) Ý có ba việc làm lành:

– Không tham lam

– Không sân hận

– Không si mê

Sống với 10 điều lành thì phải thực hiện ba chỗ trên thân của chúng ta. Ðó là thân, khẩu, ý.

Tại sao sống với 10 điều lành mà thoát khỏi bệnh tật, tai nạn, khổ đau của kiếp con người?

 ĐIỀU LÀNH THỨ NHẤT: KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNG SANH

ĐIỀU LÀNH THỨ HAI: KHÔNG NÊN TRỘM CẮP

ĐIỀU LÀNH THỨ BA: KHÔNG NÊN TÀ DÂM

ĐIỀU LÀNH THỨ TƯ: KHÔNG NÊN NÓI DỐI

ĐIỀU LÀNH THỨ NĂM: KHÔNG NÊN NÓI LỜI THÊU DỆT

ĐIỀU LÀNH THỨ SÀU: KHÔNG NÊN NÓI LẬT LỌNG

ĐIỀU LÀNH THỨ BẢY: KHÔNG NÊN NÓI LỜI HUNG ÁC

ĐIỀU LÀNH THỨ TÁM: KHÔNG NÊN THAM LAM

ĐIỀU LÀNH THỨ CHÍN: KHÔNG NÊN SÂN HẬN

ĐIỀU LÀNH THỨ MƯỜI: KHÔNG NÊN SI MÊ


Sống 10 Điều Lành Full
Sống 10 Điều Lành MP3
Sống 10 Điều Lành AUDIO
Sống 10 Điều Lành Sách nói
Sống 10 Điều Lành nghe đọc
MP3 Sống 10 Điều Lành
SÁCH NÓI Sống 10 Điều Lành
AUDIO Sống 10 Điều Lành
Nghe đọc Sống 10 Điều Lành
Sống 10 Điều Lành Full
Sống 10 Điều Lành MP3
Sống 10 Điều Lành AUDIO
Sống 10 Điều Lành Sách nói
Sống 10 Điều Lành nghe đọc
MP3 Sống 10 Điều Lành
SÁCH NÓI Sống 10 Điều Lành
AUDIO Sống 10 Điều Lành
Nghe đọc Sống 10 Điều Lành
Tải Sống 10 Điều Lành
Tải miễn phí Sống 10 Điều Lành
Sống 10 Điều Lành pdf
Tải Sống 10 Điều Lành pdf
Tải Sống 10 Điều Lành epub
Sống 10 Điều Lành
đọc Sống 10 Điều Lành
nghe Sống 10 Điều Lành
mp3 Sống 10 Điều Lành
sách nói Sống 10 Điều Lành
Sống Mười Điều Lành Full
Sống Mười Điều Lành MP3
Sống Mười Điều Lành AUDIO
Sống Mười Điều Lành Sách nói
Sống Mười Điều Lành nghe đọc
MP3 Sống Mười Điều Lành
SÁCH NÓI Sống Mười Điều Lành
AUDIO Sống Mười Điều Lành
Nghe đọc Sống Mười Điều Lành
Sống Mười Điều Lành Full
Sống Mười Điều Lành MP3
Sống Mười Điều Lành AUDIO
Sống Mười Điều Lành Sách nói
Sống Mười Điều Lành nghe đọc
MP3 Sống Mười Điều Lành
SÁCH NÓI Sống Mười Điều Lành
AUDIO Sống Mười Điều Lành
Nghe đọc Sống Mười Điều Lành
Tải Sống Mười Điều Lành
Tải miễn phí Sống Mười Điều Lành
Sống Mười Điều Lành pdf
Tải Sống Mười Điều Lành pdf
Tải Sống Mười Điều Lành epub
Sống Mười Điều Lành
đọc Sống Mười Điều Lành
nghe Sống Mười Điều Lành
mp3 Sống Mười Điều Lành
sách nói Sống Mười Điều Lành

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 1 Average: 5]
Đánh giá (0)

Đánh giá

There are no reviews yet

Add a review
You must be logged in to post a review Log In
Dark mode