Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách nói miễn phí + kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Tiết Nhơn Quý Chinh Đông – Tô Chẩn | VDC Audio

Cảm ơn bạn đã ghé Kênh Sách Nói & Chúc bạn có những giây phút Thư giãn!


Mô tả

Tiết Nhơn Quý Chinh Đông – Tô Chẩn


Sách Nói Mp3 Full Tiết Nhân Quý Chính Đông - Tô Chẩn (kenhsachnoi.com)
Sách Nói Mp3 Full Tiết Nhơn Quý Chinh Đông – Tô Chẩn (kenhsachnoi.com)

 

Tiết Nhơn Quý Chinh Đông” là bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đã được đông đảo bạn đọc Việt Nam biết đến từ mấy mươi năm qua.

Nội dung truyện nói về đời nhà Đường, lúc vua Đường Thái Tông đang trị vì. Có thể nói đây là thời kỳ oanh liệt nhất của nước Trung Hoa. Bởi dân tộc Hán hùng mạnh đã không những chiếm cứ cả Trung Nguyên mà còn mở mang bờ cõi ngày một rộng lớn.

Tiết Nhơn Quí là một anh hùng áo vải, tài năng xuất chúng, sống trong giới tiểu thương, từ cuộc sống khá giả đi đến suy sụp nghèo khó, bị đời hất hủi phải đem thân đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Rồi từ đó mà tiến thân.

Tiết Nhơn Quí đầu quân, giúp vua giúp nước. Chỉ vì sợ một lời dọa mà phải trốn trong bóng tối để Trương Sĩ Quí lợi dụng. Trương Sĩ Quí là kẻ bất tài vô dụng, gian nịnh, hám danh… Từ một chức vụ Tổng binh nhỏ nhoi mà ngoi lên địa vị cao hơn nhờ khéo luồn lọt và cướp công kẻ khác.

Đọc Tiết Nhơn Quí ta thấy được mong ước của người xưa là muốn có một minh quân như vua Đường, có những tôi thần xuất sắc như Từ Mậu Công… và châm biếm kẻ dốt nát như Huất Trì Cung.

Điểm tiến bộ của truyện là ít thần thánh hóa mà có nhiều tình tiết thực tế hơn. Một vài chi tiết có vẻ thần thoại, nhưng đó là lẽ đương nhiên của xã hội phong kiến Trung Hoa còn đè nặng và ước mơ của quần chúng thì bay bổng.


Hồi 1 – Huyện Long Môn, Phước Tinh Giáng Thế
Hồi 2 – La Thông Cưới Vợ Dữ Hóa Hiền
Hồi 3 – Cử Kim Sứ, Tần Thúc Bảo Thổ Huyết
Hồi 4 – Gặp Cơn Cùng, Tiết Nhơn Quí Làm Thuê
Hồi 5 – Viên Ngoại Quá Giận Toan Sự Giết Con
Hồi 6 – Gặp Thời May, Nhơn Quí Cưới Vợ
Hồi 7 – Nơi San Cốc, Vợ Chồng Than Thở
Hồi 8 – Phàn Viên Ngoại Gặp Nạn Được Rể Hiền
Hồi 9 – Phàn Tú Huê Kết Duyên Dũng Sĩ
Hồi 10 – Núi Kim Tuyền, Giảo Kim Trao Lịnh Tiễn
Hồi 11 – Lãnh Ấn Soái, Huất Trì Chinh Đông
Hồi 12 – Trận Long Môn, Nhơn Quí Bày Kế
Hồi 13 – Bình Liêu Luận, Nhơn Quí Dâng Bài
Hồi 14 – Nhơn Quí Giết Giặc Kim Sa Nang
Hồi 15 – Thiên Sơn Di, Nhơn Quí Dẹp An
Hồi 16 – Hãng Mã Thành, Đêm Tối Giao Binh
Hồi 17 – Kính Đức Sa Cơ Bị Cầm
Hồi 18 – Phụng Hoàng Sơn, Thái Tôn Thọ Khốn
Hồi 19 – Trương Sĩ Quí Lén Hại Vạn Triệt
Hồi 20 – Nguyệt Ánh Hóa Phép Hại Hỏa Đầu
Hồi 21 – Cáp Tô Văn Một Phen Đại Bại
Hồi 22 – Kính Đức Lập Kế Xét Hiền Thần
Hồi 23 – Hai Con Sĩ Quí Bị Cầm
Hồi 24 – Nhơn Quí Ra Sức Giết Điện Bửu
Hồi 25 – Thiên Tiên Cốc, Nhơn Quí Thọ Khốn
Hồi 26 – Tần Phủ Trung, Thúc Bảo Ly Trần
Hồi 27 – Hoài Ngọc Ra Tài Giết Tướng
Hồi 28 – Nhờ Gậy Tang, Hoài Ngọc Phá Phi Đao
Hồi 29 – Động Tàng Quân, Chiến Mã Ré Vang Lừng
Hồi 30 – Lộ Mưu Gian, Trương Hườn Toan Làm Phản
Hồi 31 – Thành Tràng An, Nhơn Quí Bắt Phản Tặc
Hồi 32 – Nhơn Quí Làm Kế Bán Cung Lớn
Hồi 33 – Tinh Tinh Đởm Giao Chiến Bị Thương
Hồi 34 – Thành Việt Hổ, Tô Văn Dấy Binh
Hồi 35 – Giảo Kim Nói Dối Thoát Vòng Vây
Hồi 36 – Thành Việt Hổ, Nhơn Quí Giải Vây
Hồi 37 – Nước Phò Dư, Tô Văn Mượn Binh
Hồi 38 – Lý Đại Tiên Thủ Trừ Yêu Đạo
Hồi 39 – Trận Long Môn, Tô Văn Vong Mạng
Hồi 40 – Đường Thái Tôn Ban Sư Về Nước
Hồi 41 – Trình Giảo Kim Vâng Lịnh Lập Vương Phủ
Hồi 42 – Liễu Viên Ngoại Đưa Con Xuất Giá


Tiết Nhơn Quí Chinh Đông Full
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông MP3
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông AUDIO
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông Sách nói
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông nghe đọc
MP3 Tiết Nhơn Quí Chinh Đông full
SÁCH Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
AUDIO Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
Nghe đọc Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông Full
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông MP3
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông AUDIO
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông Sách nói
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông nghe đọc
MP3 Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
SÁCH Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
AUDIO Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
Nghe đọc Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
Tải Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
Tải miễn phí Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông pdf
Tải Tiết Nhơn Quí Chinh Đông pdf
Tải Tiết Nhơn Quí Chinh Đông epub
Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
đọc Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
nghe Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
mp3 Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
sách Tiết Nhơn Quí Chinh Đông full
Tiết Nhân Quí Chinh Đông Full
Tiết Nhân Quí Chinh Đông MP3
Tiết Nhân Quí Chinh Đông AUDIO
Tiết Nhân Quí Chinh Đông Sách nói
Tiết Nhân Quí Chinh Đông nghe đọc
MP3 Tiết Nhân Quí Chinh Đông full
SÁCH Tiết Nhân Quí Chinh Đông
AUDIO Tiết Nhân Quí Chinh Đông
Nghe đọc Tiết Nhân Quí Chinh Đông
Tiết Nhân Quí Chinh Đông Full
Tiết Nhân Quí Chinh Đông MP3
Tiết Nhân Quí Chinh Đông AUDIO
Tiết Nhân Quí Chinh Đông Sách nói
Tiết Nhân Quí Chinh Đông nghe đọc
MP3 Tiết Nhân Quí Chinh Đông
SÁCH Tiết Nhân Quí Chinh Đông
AUDIO Tiết Nhân Quí Chinh Đông
Nghe đọc Tiết Nhân Quí Chinh Đông
Tải Tiết Nhân Quí Chinh Đông
Tải miễn phí Tiết Nhân Quí Chinh Đông
Tiết Nhân Quí Chinh Đông pdf
Tải Tiết Nhân Quí Chinh Đông pdf
Tải Tiết Nhân Quí Chinh Đông epub
Tiết Nhân Quí Chinh Đông
đọc Tiết Nhân Quí Chinh Đông
nghe Tiết Nhân Quí Chinh Đông
mp3 Tiết Nhân Quí Chinh Đông
sách Tiết Nhân Quí Chinh Đông full
Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 1 Average: 5]
Đánh giá (0)

Đánh giá

There are no reviews yet

Add a review
You must be logged in to post a review Log In
Dark mode